05 август, 2015

Rabbit AJ - График за работа и тестове 1-08.08.2015 1-15.08.2015
Дата Час [ LZT ]
01.08.2015 денем Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел
02.08.2015 денем Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел
03.08.2015 --- ---
04.08.2015 19.00-22.30 DIY нов балон от Mylar
19.00-22.30 DIY Нова конфигурация на сл. панел
05.08.2015 включено в 08.30 Тестови излъчвания, захранванe от 2бр АА батерии
Добавяне на lat/lon в пакета
Монтаж на DC/DC конвертора и сглобяване със сл. панел
06.08.2015 денем Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел
07.08.2015 денем Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел
вечерта Зареждане на предаваното CW съобщение
подготовка за старт
08.08.2015 09,00 Старт
09.08.2015 --------
10.08.2015 Смяна на нестабилния кварц - 10х! LZ5HP
11.08.2015 начало 10:30
20:15
Тестови излъчвания, захранванe от 2бр АА батерии
сменени батериите с нови
12.08.2015 Монтаж на DC/DC конвертора и сглобяване със сл. панел
Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел
13.08.2015 Тестови излъчвания, захранване от слънчев панел
14.08.2015 Зареждане на предаваното CW съобщение
15.08.2015 9:00 Старт!
Заповядайте на старта!
Пускът ще бъде от тук http://goo.gl/maps/eu7se , място с координати 42°36'52.8"N 23°27'29.6"E ( 42.614673,23.458231 ).
До там се стига като се движите по околовръстното шосе на София и се отклоните на разклона за Лозен. След като се движите 1600 м в посока с. Лозен се отбивате по черен път в дясно (има табела сочеща към хотел ... за кучета). След няма и 100 метра има полянка, която ще наречем "Стартова полщадка KN12RO"

Няма коментари:

Публикуване на коментар