14 юли, 2009

Bisers of translation!

Основна функция на един HELP (Помощ - преведено на български) е да внесе някаква яснота за предназначението на даден програмен продукт и за работата с него.

Но при Microsoft Dynamics CRM срещнах следните biseriБизнес партньорите представляват компании, с които вашата организация може да прави бизнес

Компания Изтриване на потвърждението.
Избрали сте 1 Компания за изтриване.
Изтриването на Компания ще изтрие всички записи под Компания както и (например възможонсти за продажба, дейности и контакти)

Потвърждение на изтриването.
Това Компания ще бъде изтрито трайно.

Ръководство на администратора предоставя информация за потребители със системен администратор и програма за системна персонализация роли на защита

Използвайки Microsoft Dynamics CRM ефективен за вашите потребители, вие можете да го персонализирате.....и т.н.

Експортиране персонализиран текст потребителски интерфейс, като етикети на полета списък от стойности, така че текстът да може да бъде преведен на всеки един от езиците използвани във вашата Microsoft Dynamics CRM реализация.

Модифицирайте отчетите по подразбиране за да отговаря на модификациите на потребителския интерфейс и създайте нови отчети за вашите бизнес нужди

Например, скриптът би могъл да се свърже към Уеб услугата за справка за справка с изменящите се данни и да се изпълнят изчисления чрез използване на данните в отчета, за да се покаже на потребителя най-последната информация. onLoad събитието не може да предпази формуляра от зареждане.


Върху Общи преградката, въведете цялата информация, като съблюдавате всички отбелязани ограничения, или изисквания, според необходимото:

Прозорци областта за уведомяване показва Икона за Microsoft Dynamics CRM за Oulook офлайн


Използването на поддържани обекти, свойства и методи ще гарантират, че вашата персонализации скриптиране формуляри могат да бъдат актуализирани за следващата версия на Microsoft Dynamics CRM.
Разбира се не със всички продукти е така...и това е добре.
Преди няколко дни си купих навигационна система за автомобила - Prestigio GeoVision 450.
Инструкцията за работа( 86 страници) и менютата си бяха на чист български език.
Доволен съм! :-)