21 декември, 2018

За проверката на отчетите от УКВ състезанията

Изказване пред УС на БФРЛ (14.12.2018)
---------------------
Видях, че няма активност във форума по въпроса през последната седмица, та реших и аз да пофилософствам по темата.

"Нашата фирма предлага бързи, качествени и евтини услуги! Клиентът има право да си избере вида услуга..."
Тази реклама, до някъде граничеща с принципа на неопределеността на Вернер Хайзенберг, описва обсъжданите възможности (сценарии) за организиране на проверката и отчитането на УКВ състезанията.

Да разгледаме параметъра време (в класическия му, а не в релативистичния смисъл).

1. Има осемдневен срок всеки участник да изпрати своя отчет до организаторите на съответното състезание. Въпросният кратък срок се наложи през последните няколко години като де-факто стандарт в рамките на ИАРУ регион 1  и значително улесни съвместната работа на УКВ и контест мениджърите. Тази препоръка беше приета на Конференцията във Варна 2014г. До преди това в някои страни (и у нас също ) срокът беше твърде дълъг - един месец...
До изтичане на срока не е логично да бъдат публикувани никакви предварителни данни, освен броя на получени отчети или опознавателните знаци, на станциите, изпратили отчет.

2. След изтичането на този срок, проверителят ( УКВ мениджъра, контест мениджъра или Работната Група има участниците в този контест). И най-бързият софтуер едва вечерта на втория понеделник след контеста може да покаже на света резултати от кръстосаната проверка на СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ до момента логове, както и да изготви и публикува предварително класиране на участващите, на базата на изчислените точки от заявените връзки. Обърнахте внимание, нали - предварителното класиране не е на базата на заявените точки!
Понякога този срок може да се удължи (с малко) поради факта, че проверяващият е върнал някои отчети за дребни пропуски и уточнения и чака да му отговорят.

3. При готовност с отчетите на всички участвали, всеки организатор "качва своите отчети" на два сървъра, от където колегите-проверяващи ползват небходимите им данни за кръстосана проверка на връзките на участниците.
Тук ударението пада върху думата ДАННИ!  Ако мога да модифицирам твърдението на Ерик Рейнолдс:
"Комбинацията от добра структура на данните и тъпичък код работи по-добре от обратното." като за нашия случай трябва да добавим освен "структурата"  и "наличието на данни".

Усеща се разликата при проверка на КВ и УКВ състезания, нали? При КВ процесът по събиране на отчети приключва с настъпването на крайният срок, а при УКВ набирането на необходимите отчети за по прецизна кръстосана проверка отннема допълнително ресурси, включително от ресурса време.

Често се повтаря мантрата, че има софтуер, който може да осигури бърза проверка на отчетите и изготвяне на класиране, като се пропуска механизма на събиране на данните за проверка т.е. отчети.От 24.04.2010 до 9.06.2018 бях член на УС на Федерацията и неин УКВ мениджър.
Точно една седмица след избирането ми, се проведе състезанието Ден на радиото - 1-2.05.2010.
На помощ извиках неволята, пристигащите отчети трябваше да бъдат проверени... така  за няколко дни се създадох първата версия на софтуера за проверка на отчетите LogCheckPy LZ1NY.

За разработването на този софтуер в този му вид голяма морална заслуга и пример за подражание беше Краси Латинов LZ1GL и начинът, по който всеки новополучен отчет се появяваше он-лайн и участваше с кръстосаната проверка на получените отчети. Познатата ви страница придоби популярност и отвъд граница и някои започнаха да злоупотребяват с това, че проверката се извършва напълно открито и прозрачно. Пускат си хората отчетите при нас, виждат си грешките, поддправят си отчетите и ги пращат за други "по-важни" състезания.  Това наложи кръстосаната проверка да се появява (логично) едва след изтичането на крайният срок за получаване на отчети.

По същество в центъра на системата за проверка на отчетите и класиране на участниците в УКВ състезанията на БФРЛ е база данни MySQL (напоследък заменена от MariaDB).
Около този "център"" написах множество отделни иструменти, като например
- инструменти за импорт на данните за връзките
- потребителски web интерфейс
- инструменти за извеждане на различни статистики
- генериране на карта на кореспондентите за всеки участник
- автоматично генериране на електронни дипломи и сетирфикати за участие
- архив на всички получени отчети за участие и отчети за контрол
- инструменти за изпращане на поща до голям брой получатели (mass mailing). Впоследстие спрях да работя с този инструмент т.к. имаше недововни и нежелаещи да получават


От 05.2018  до края на мандата си работих с нея - до отчитането на Ден на радиото 2018.
Направих си една справка и даже и аз малко се поучудих... в базата данни са записани 2 362 693 УКВ връзки от последните 27 контеста на БФРЛ.
LZ DX VHF/UHF Contest 2018 обработихме заедно с моя приемник Асен LZ2HQ. Имах възможност да побеседваме с него два пъти както и да му напиша десетина писма.
Препоръката ми беше да намери човек, който може да напише приемлив front-end за приемане на отчетите и първичната им проверка - улеснявящ работата както на мениджъра, така и на участвалите. Но БЕЗ това да отменя усилията на проверяващите контеста!
---------------------------------------------------------------

Относно УКВ Работната група
Убеден съм се, че никакъв комитет, съвет, работна група, комисия е става с един декрет, фомален акт на някаква инстанция (в случая УС на БФРЛ). Само нещо от рода на "тричленка" може да се роди.
Ако съществува на практика такава действаща общност от доброволни сътрудници, да - такава група би могла да бъде "узаконена", легитимирана (ако има такава необходимост) в административния свят с решение на УС. През годините на моя мандат с интерес и удоволствие наблюдавах раждането на "работни групи", виждах как приятели-радиолюбители обединяваха своите сили и как от това обединение се раждат отбори с чудесни резултати, а за емоционалния заряд ... да не говорим!!

Сещам се например, при организирането на Антенните работилници, един човек ми обещаваше съдействие, да помогне искал, да даде съвет, да донесе такъв или онакъв инструмент. Влезе в "работната" ми група, но и на двете мероприятия не се  появи, че даже и не се и обади. Не става за работна група явно.
Има и други видове желаещи за работни групи, хора които решават нещата на системно ниво и не се принизяват на нивото на практиката.
Един от примерите в моята практика е, че когато търсех завършен  проект за дадена диплома - винаги получавах съвети: как се правят дипломи, как да не се правят дипломи, какво да има и да няма... но уви, за работната група ми трябваше ... работен човек, с творчески подход и необходимите технически умения.

..............


P.S.ѝ Статията не е довършена. Има да се допълва и обогатява с примери като:


.... анкетата за промяна на условията за избор на УКВ шампион
... объждането  как да се обработват DUPE QSO-тата
... несъвършенствата на EDI формата -повече работа за УКВ мениджъра, да анализира конкретна ситуация
...