12 април, 2021

Има ли радиолюбители на Луната?

Дълго време мислих върху тази статия, най-накрая реиших, че днешната дата е най-подходяща тя да бъде публикувана:  12.04.2021 60-години от първия полет на човек в космоса 

Приятно четене!

Свалете пълния текст на статията от тук...

15 февруари, 2021

GPSDO

Шест причини...

 

Шест причини, поради които фирмите губят най-добрите си служители


Линк към оригиналния текст, публикуван на сайта на SmartDraw Software, една опитните организации за дигитален маркетинг : https://www.smartdraw.com/startups/six-reasons-companies-lose-their-best-employees.htm


Попитайте ръководителите на почти всяка успешна организация и те ще ви кажат, че техните ключови служители са сред най-ценните им активи.

За съжаление много от тях ще си тръгнат. А твърде често причините за напускането им могат да бъдат избегнати.

Ето няколко причини, поради които фирмите губят най-добрите си служители и какво може да се направи и то днес, за да ви помогне да намалите риска това да ви се случи.1. Липса на ясна визия

Служителите искат да се чувстват страстни и развълнувани от бизнеса, за който работят. Ясната и добре комуникирана визия е наложителна. Ако организацията не успее формулира целите си, служителите скоро могат да загубят стремеж и насока. Ако липсва визия, хората могат да търсят вдъхновение в друга организация.

2. Заблуда на прегледа на ефективността

Ценните служители искат да знаят, че са оценени. Те искат да знаят, че усилията им си заслужават. И ако не правят нещо правилно, биха искали да знаят и това. И все пак твърде често служителите чувстват, че са оставени на тъмно по тези въпроси. Тогава те биват ударени с нещо изненадващо на годишния преглед на представянето. Нека си признаем: годишният преглед на представянето е в миналото и е време да го хвърлим на боклука на историята. Добрите мениджъри са добри комуникатори. Те постоянно искат мненията на своите служители и са отворени за обратна връзка. Това не е просто добро управление, това е и добро лично поведение, което показва на хората, че някой държи на тях.
Ако все пак трябва да продължите да провеждате годишни прегледи на изпълнението, тогава трябва да имате една цел при всеки преглед, който провеждате: никога, никога, никога не трябва да има нещо, което да е изненада за служителя.


3. Приспособяване на таланта към задачите

Един от начините да се уверите, че ключовите служители се придържат, е да се уверите, че са доволни от работата си. Ключът към щастието е да ги накарате да работят по проекти, които съответстват на техните таланти и желания. Много пъти хората се разглеждат просто като ресурс (зкак ви звучи терминът „човешки ресурси“?). Ресурс, който се предоставя на някакъв проект въз основа на наличността. В дългосрочен план това може да доведе до недоволство от работата. Част от текущия диалог с вашите служители трябва да се съсредоточи върху това дали двете страни смятат, че талантите им се използват най-добре.

4. Да оставите работата да нарушава личното време

Умората от работа се превръща в по-голям проблем за много работници, особено в условията на технологичния напредък. Понякога работниците могат да почувстват, че не е достатъчно да отделят осем или повече часа в офиса. След това те се подлагат на телефонни обаждания или имейли, свързани с работата, през нощта и дори през почивните дни. Или пък се предприемат командировки, при които полетите се извършват през почивните дни, без да се дават допълнително отпуска, която да ги компенсира. Поддържането на хората щастливи и продуктивни е по-лесно, когато им се дава достатъчно време да се отпуснат и да се откъснат от работа.

5. Даване само на отрицателна оценка
(тук навсякъде в оригинала се използва думата feedback, дали думата оценка е подходяща ? б.пр.)

Лесно е да бъдеш критичен, когато хората правят грешки. Всъщност е добра практика да порицае нежеланото поведение възможно най-скоро. Но това не може да бъде единствената обратна връзка, която хората получават, или ще станат нещастни. Уверете се, че е дадена и положителна обратна връзка. Някои прости правила за обратна връзка: Отрицателната обратна връзка трябва да се дава незабавно и насаме. Положителна обратна връзка може да бъде дадена по всяко време, за предпочитане, докато новините са все още сравнително свежи, и публично.

6. Лъжи, лъжи, лъжи

Тази причина всъщност трябва да бъде посочена като елемент номер едно. Никой не иска да бъде лъган, но организациите често лъжат хората си. Според Доминки Роджърс, автор на Monster.com, могат да се посочат три големи лъжи:

 • Ние насърчаваме баланса между професионалния и личния живот.“
  Вижте точка номер 4. Ако изисквате хората да работят дълги часове, да носят работа вкъщи и да губят сън при нелепо планиране, вие не насърчавате баланса между професионалния и личния живот.

 • Ако се справим добре, както проектираме, всеки ще получи годишен бонус.“
  Да окачиш на морков като стимул пред служителите е едно, но ако никой никога не успее да го опита, ще има вражда. Не обещавайте и дори не споменавайте онова, което не смятате за разумно да изпълните.

 • Ще ви дадем възможност да напреднете в кариерата си в нашата компания.“
  В случаите, когато не можете да посочите конкретни цели, етапи и награди - най-добре е изобщо да не давате неясни обещания като това.Превод: В.М.


Six Reasons Why Companies Lose Their Best Employees


https://www.smartdraw.com/startups/six-reasons-companies-lose-their-best-employees.htm


Ask the leaders of almost any successful organization and they'll tell you that their key employees are among their most valued assets.

Unfortunately, many of them will leave. All too often, the reasons for their departure are avoidable.

Here are some reasons why companies lose their best employees and what can be done—today—to help you reduce the risk of it happening to you.


1. Lack of a Clear Vision

Employees want to feel passionate and excited about the business they work for. A clear and well-communicated vision is imperative. If an organization fails to communicate its goals employees can soon lose drive and direction. If there is an absence of vision, people may look for inspiration in a different organization.


2. The Performance Review Fallacy

Valuable employees want to know that they are valued. They want to know that their efforts are worthwhile. And if they aren't doing something correctly, they'd like to know that, too. Yet, all too often, employees feel that they are left in the dark on these issues. Then they get hit with something surprising at the annual performance review.

Let's face it: the annual performance review is a thing of the past, and it's time to throw it on the junk heap of history. Good managers are good communicators. They constantly solicit the opinions of their staff and are open with feedback. This isn't just good management; it's also good personal conduct that shows people you care about them.

If you do need to continue having annual performance reviews, then you should have one goal at every review you conduct: there should never, ever, be anything in the review that is a surprise to the employee.3. Tailoring Talent to Tasks

One of the ways to ensure key employees stick around is to make sure they are happy in their work. A key to happiness is to have them working on projects which match their talents and their desires. Many times, people are viewed a merely a resource (does the term "human resources" ring a bell?) that is slotted into a project slot based on availability. Over the long term, this can lead to job dissatisfaction. Part of the ongoing dialogue with your employees should focus on whether both parties feel their talents are being put to best use.


4. Letting Work Infringe on Personal Time

Work fatigue is becoming a bigger issue for many white-collar workers, especially with technological advances. Sometimes, workers may feel that it is not enough to put in eight or more hours at the office. They are then subjected to work-related phone calls or emails at night and even on weekends. Or they must take business trips in which flights are made on weekend days without any PTO days given to offset them. Keeping people happy and productive is easier when they are given ample time to relax and get away from work.5. Only Giving Negative Feedback

It's easy to be critical when people make mistakes. In fact, it's good management to reprimand unwanted behavior as soon as possible. But this can't be the only feedback people receive, or they'll become unhappy. Make sure that positive feedback is also given. Some simple feedback rules:

Negative feedback should be given immediately and in private. Positive feedback can be given any time, preferably while the news is still relatively fresh, and in public.6. Lies, Lies, Lies

This should really be listed as item number one. No one wants to be lied to, but organizations frequently lie to their people. According to Dominque Rodgers, contributing author at Monster.com, here are three big ones:

 • "We promote work-life balance." See item number 4. If you are requiring people to work long hours, take work home, and lose sleep over ridiculous scheduling, you aren't promoting work-life balance.

 • "If we do as well as we project, everyone will receive an annual bonus." Dangling a carrot as an incentive is one thing, but if no one ever gets to taste it, there will be animosity. Don't promise, or even dangle, what you don't reasonably expect to deliver.

 • "We will give you an opportunity to advance your career in our company." Unless you can lay out specific goals, milestones, and rewards, it's best not to offer vague promises such as this.

09 февруари, 2020

05 февруари, 2020

Нано спътник пред широката аудитория
Internet of Things: Наносателити: Space Coding + демонстрация 

 

Организатори: dev.bg, 4.02.2020

Пред публиката застана:  Георги Георгиев,  старши ембедед софтуерен инженер


 

28 ноември, 2019

Google translate ефект


Преди няколко дни написах един пост във ФБ, писах на български. Предположих, че написаното може да попадне пред очите на мои приятели, които не са българи и се зачудих, как би изглеждало написаното от мен, след като мине през електронен преводач.
Подадох текста на Google Translate (не знам ФБ какъв преводач ползва?!)

Ето резулатата (показвам само това изречение, което ми направи впечатление)


Преди месеци аз и още няколко души седнахме на една маса, хората сложиха слушалки на ушите си, а в ръцете химикали. 

стана на:

Months ago, I and a few others were sitting at a table, people were wearing earbuds, and chemicals were in their hands.

Я, моите приятели се оказаха с "chemicals" в ръцете, грешката е по-скоро моя... поправих ХИМИКАЛ на ХИМИКАЛКА и се получи това:


Months ago, I and a few others sat at a table, people put earphones on their ears and pens in their hands.

Вярно, вторият варианта на превода ми хареса повече.
Но възникна въпросът : защо преводачът промени толкова драстично превода, времената,  че и EARBUDS стана на EARPHONES?

15 октомври, 2019

Някои пропуски в предварителните резултати за УКВ състезанието LZ DX VHF/UHF Contest 2019 ( част 2)
 • "Category: 50 MHz, Single" е листвана четири пъти, неизвестно защо. Просто недоглеждане, навярно
 • Category: 50 MHz, Multi -  същото
 • Category: 144 MHz, Multi и Category: 144 MHz,  Single ги намираме по три пъти в документа, обръркващо е някак си 
 • Category: 432 MHz, Multi и Category: 432 MHz, Single по два пъти.... Почвам малко да се уморявам
 •  UR4EWZ нямат връзка в българска станция. Жалко, трябва да се разминат с първото място на 432МХц MO. Станцията 9A1I също няма място на 432, както и RX6A
 • Още за обхвата 432МХц, SO  - класирани са 33 станции, а май-май трябва да са само 27.  Уморих се да броя ....
 • Липсват отчетите на Владимир Недев LZ5IL за обхватите 50 МХц, 144 МХц, 432 МХц.
 • Не са направени класиранията включващи само българските участници, както е съгласно условията. Липсва общо класиране -  т.е. мулти-банд за индивидуалните и за колективните участници.
 
 Не ми се рови повече...
 
 Прави впечатление неприлично малкият брой отчети за контрол, които са събрани, следователно броят на връзките, преминали кръстосана проверка са малко спрямо предишни контести, а това намалява прецизността на проверката...

06 октомври, 2019

Някои пропуски в предварителните резултати за УКВ състезанието LZ DX VHF/UHF Contest 2019 ( част 1)

Започвам от горните обхвати, там участниците са по-малобройни и пропуските се описват по-лесно.

10 GHz
 • в категориите SO и MO  са класирани участници, които нямат установена връзка с българска станции и според условието не следва да бъдат класирани
 • станцията RX6A е класирана на второ място с ... НУЛА точки, в същото време на  UT2EM е зачетена като ODX ... именно RX6A

5.7 GHz
 • няма български участник, но има класирани в  SO и MO
 • класиран участник с НУЛА точки, при това на първо място в категорията
3.4  GHz
 • имаме трима SO участника, никой от тях не е обявил, че е изпратил отчет само за контрол. Двамата са класирани, третият LZ5HP очаква да си намери мястото
 • класираните двама са "изработили" -  съответно 1420 и 900точки,  в класирането са посочени 10 пъти по-малко: 142 и 90 точки
2.3  GHz
 • имаме  двама SO участника с равен брой точки, които са на 100% потвърдени. Двамата трябва да си разделят първото място, няма критерий, по който единият да излезе пред другия
1.3  GHz
 • МО станциите HG6Z и 9A1I  нямат установена връзка с българска станции и според условието не следва да бъдат класирани

25 септември, 2019

Сеанс с МКС, RS0ISSНа 24.09.2019г. космонавтът Алексей Овчинин проведе радиосеанс с българската радиостанция LZ1KDP от борда на МКС (ISS).
Българската "космическа" традиция от последните години като, че ли  повелява да се пази мълчание... преди сеанса. Информация за предстоящия сеанс се появяваше в чуждите сайтове, но уви от наша страна организаторът не публикува нито думичка.

Обикновено тези сеанси имат две основни цели - образователна и популяризаторска. Сеансите по линия на програмата ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) изискават от кандидатите да представят пред организаторите своя образователан проект и да се наредят на опашката и да чакат да им дойде редът, когато да направят заветния контакт със станцията на орбита. Може да минат 6 до 12 месеца...


Чуждите сайтове не са наясно по въпроса, кой от българска страна е участвал: някъде пише "училище", някъде пише "LZ1KDP", някъде пише "станция от Пловдив"
Към кого е адресирана образователната част от проекта?


Участници в сесия на ARISS. Не можах да намеря снимка на българските участници ....


Популяризаторската страна? Разбрах, че по време на сеанса е имало телевизия, представители на министерство... пред тези институиции действително се получила една действително добра демонстрация.
Но тази демонстрация беше на косъм на да се превърне във провал, именно поради липсата на информация по проекта и конкретно за събитието.

По време на сеанса аз лично чувах радиолюбители да викат безкрайно МКС без да разбират добре смисъла на случващото се и по този начин в голяма част от времето, когато станцията беше над главите ни, те заглушаваха сигналите на LZ1KDP. Може би само опита на Алексей Овчинин, който беше оператор на RS0ISS, позволи демонстрационната част от проекта да се реализира. Смяната на основната честота със запасна също на помогна. Но операторът-космонавт просто знаеше добре сценария за провеждане на сеанс, имаше продготвен отговор на въпросите. Всички, които са имали възможност да слушат директно или на запис са чули неговите отговори.
Ето ние как ги чухме:
 • кратко видео


 • два аудио файла, пълен запис на преминаването на МКС над София
http://lz1ny.net/ARISS/ARISS_20190924_1.MP3
http://lz1ny.net/ARISS/ARISS_20190924_2.MP3

Също така в SatNOGS има записи от наблюдателни станции. Една такава станция е 229 - Neterra Sofia Teleport на LZ1KRN.
Ето и нейния запис: 
https://network.satnogs.org/observations/1038038/ 

Време ли е за поука? Аз например какво разбрах?

1. Всеки дори и с носима ръчна радиостанция има техническата възможност да направи радиовръзка с МКС, но организаторите изискват от участниците да се оборудват доста по-сериозно:
Основна станция: 50-100W, 14 el. YAGI, LNA, Az-El ротатор, управляван от РС и т.н.
Запасна станция:  100-200 W усилвател, омни-антена, UPS или друго резервно захранване и др.

Аз разбрах, че това ще помогне на участника в сеанса да "надскочи" всички наземни "смутители" - било те волни или неволни, добронамерени или злонамерени.

2. Когато правиш нещо - сподели го с хората (освен ако не е масонски заговор или тайна операция на ЦРУ). Така повече хора ще се заинтересуват, ще прочетат какво и как се прави, а освен това ще има и по-добра радиодисциплина.

3. Дори и да вали дъжд - с добър екип, може да излезеш на мократа полянка и да запишеш сеанса на МКС.


02 август, 2019

Една одисея в космоса БеГе - Ендуросат 1, година по-късно

Неусетно измина една година след полета на ЕндуроСат-1...

Полетя спътника малко и какво..?! Жалко, че така и не разбрахме какво и как се случи с него.
И до ден днешен не съм намерил някакво обобщение за полета, успехите и анализ на проблемите...

Нито думичка от собствениците му...

Нито един космически кадет не сподели да е приел данни...Смислени публикции по въпроса трудно се намират, а какво научиха кадетитe от Космически предизвикателства - така и не разбрахме. Телеметрични данни - няма...

 Радиолюбители от цял свят, включително и от нашата страна, традиционно следят  всяка нова поява на нов обект на орбита. И в нашия случай майсторите "ловци" на спътници от цял свят слухтяха при всяко преминаване на спътника. Над десет различни наблюдателя изпратиха своите рапорти, но бързо загубиха интерес.

Нито една изненада за радиолюбителите не беше поднесена, както закачливо бе анонсиран планът за работа...Неясна мисия, нечетими данни, неизвестно състояние на апарата, "Ода на радостта"

Не чухме нищо за и от разработчиците му, а сред създателите на спътника има 4-5 лицензирани радиолюбителя. Ама те само Райчо го пускат по телевизиите, слушахме го и по радиото (.. ама не това радиолюбителското радио, по другото.)


Мечти за почти световно господство  на пазара за микро-спътници...чухме:
 “Бъдещите ни планове са свързани с все по-агресивно навлизане (на фирмата б.р.) на нови международни пазари и създаването на трайни партньорства със сегашните ни клиенти. Вярвам, че ЕндуроСат може да бъде пазарен лидер, и то в близкосрочен план.”


Чухме, за собствен космически център на фирмата и за център за контрол  и мониторинг, във Фейсбук се търсеха антени, в-к Капитал (съвсем нормално за вестник с такова име) пишеше за пари.

На сайта на проекта - само красива анимация, а снимки, схеми, графики... немА..

Всъщност, мислейки положително дали усилията и средствата за него (какви средства?!) са дали резултат:

Преди година един учител от Димитровград и няколко чифта очички на негови ученици, ококорени и жадни за нещо ново, се взираха в небето, насочваха антената, която сами са си измайсторили и приемаха сигналите на честота 437.050 MHz (когато ги имаше сигналите..). Това са Георги Гочев LZ1EDU и клуб "Млад радиолюбител"


Това май е най-ценния принос, за който се сещам!
Всяка приказка трябва да има и своята поука... който може - я прави.

12 май, 2019

Mobile ham-shack rack ( a.k.a Vic's Cube )

PROs
Can be used by two operators and one SWL
Easy to build
Easy to use, easy to handle
Easy to reconfigure, rearrange
Power cables are as short as possible
Helps us to avoid a complete mess in the cabin
Comfortable operating conditions for crew-members :-)


CON's
Two sets of CAT interfaces, cables( one in a car, one at home)


Structural elements: aluminium profile 15x15, aluminium tube (square) 20x20x1.5, plastic corners ( abt 1.75 euro each), wooden shelves, pop rivets etc

Personal light for "left" operator. Small box act acts as lamp support. There is a on-off switch and 12VDC/5V(78L05) DC converter for LED lamp
Handles for easier carrying. Microphone holder.

Place your headphones jack and you can select audio source - TRCVR #1 or TRCVR #2. There are three such boxes


Front view
Floor One - SMPS and two CAT iterfaces, CW keyer
Floor Two : TRCVR #1
Floor Three: TRCVR #2 + SWR meter
TBD - Floor Four: Rotator(s) Control Panels, pan-adapter... etc


Rear View: cables, cables, cables...
I use XT60 connectors

Widht...

Height...

Depth.... Two CAT interface can be seen.

The ancestor... version 1.0