15 октомври, 2019

Някои пропуски в предварителните резултати за УКВ състезанието LZ DX VHF/UHF Contest 2019 ( част 2)
 • "Category: 50 MHz, Single" е листвана четири пъти, неизвестно защо. Просто недоглеждане, навярно
 • Category: 50 MHz, Multi -  същото
 • Category: 144 MHz, Multi и Category: 144 MHz,  Single ги намираме по три пъти в документа, обръркващо е някак си 
 • Category: 432 MHz, Multi и Category: 432 MHz, Single по два пъти.... Почвам малко да се уморявам
 •  UR4EWZ нямат връзка в българска станция. Жалко, трябва да се разминат с първото място на 432МХц MO. Станцията 9A1I също няма място на 432, както и RX6A
 • Още за обхвата 432МХц, SO  - класирани са 33 станции, а май-май трябва да са само 27.  Уморих се да броя ....
 • Липсват отчетите на Владимир Недев LZ5IL за обхватите 50 МХц, 144 МХц, 432 МХц.
 • Не са направени класиранията включващи само българските участници, както е съгласно условията. Липсва общо класиране -  т.е. мулти-банд за индивидуалните и за колективните участници.
 
 Не ми се рови повече...
 
 Прави впечатление неприлично малкият брой отчети за контрол, които са събрани, следователно броят на връзките, преминали кръстосана проверка са малко спрямо предишни контести, а това намалява прецизността на проверката...

06 октомври, 2019

Някои пропуски в предварителните резултати за УКВ състезанието LZ DX VHF/UHF Contest 2019 ( част 1)

Започвам от горните обхвати, там участниците са по-малобройни и пропуските се описват по-лесно.

10 GHz
 • в категориите SO и MO  са класирани участници, които нямат установена връзка с българска станции и според условието не следва да бъдат класирани
 • станцията RX6A е класирана на второ място с ... НУЛА точки, в същото време на  UT2EM е зачетена като ODX ... именно RX6A

5.7 GHz
 • няма български участник, но има класирани в  SO и MO
 • класиран участник с НУЛА точки, при това на първо място в категорията
3.4  GHz
 • имаме трима SO участника, никой от тях не е обявил, че е изпратил отчет само за контрол. Двамата са класирани, третият LZ5HP очаква да си намери мястото
 • класираните двама са "изработили" -  съответно 1420 и 900точки,  в класирането са посочени 10 пъти по-малко: 142 и 90 точки
2.3  GHz
 • имаме  двама SO участника с равен брой точки, които са на 100% потвърдени. Двамата трябва да си разделят първото място, няма критерий, по който единият да излезе пред другия
1.3  GHz
 • МО станциите HG6Z и 9A1I  нямат установена връзка с българска станции и според условието не следва да бъдат класирани