29 октомври, 2023

Сфазираща кутия за крос-Яги антена (по DK7ZB)


 

 

 

For this box you need separate coax cables from the horizontal and vertical plane with exact the same length. Four options can be realized:

1. Vertical polarisation with the cable of the vertical plane of the Yagi

2. Horizontal polarisation with the cable of the horizontal plane of the Yagi

3. Right hand circular polarisation ( RHCP ): Horizontal plane to connector 1, vertical to connector 2, to station connector 3

4. Left hand circular polarisation ( LHCP ): Horizontal plane to connector 2, vertical to connector 1, to station connector 3

----- https://www.qsl.net/dk7zb/ ------

Следва моята реализация и резултатите от измерванията с VNWA, които показват, че вместо 90 градуса се е получило дефазиране между двете антени 104 градуса и излъчваната пояляризация ще е леко елиптчна
Няма коментари:

Публикуване на коментар