23 май, 2015

WCA Activation LZ-00085 "Borovets"


 
  • Date/ Time:  23.May.2015
  • Operators (Activators): LZ1NY, LZ3UA (as LZ1D)
  • Logistics,visitors and guest operators: LZ1LDH, LZ3BK, LZ1UBO and yl. Maya
  • Total QSOs: 169
Крепостта Боровец се намира на билото на планината Голям Боровец, 4 км северно от село Разлив. Това е древна, късноантична и средновековна крепост, която е имала важно военно и стратегическо значение.
Мястото на укреплението е давало директен визуален контакт с други важни крепости в региона - Боженишки Урвич, Остром и Чертиград. Всички тези крепости са били използвани за контрол и охрана на важни пътища, които са преминавали през региона.

Разкопките на крепостта Боровец все още продължават. Археологическите разкопки са разкрили мощна система за отбрана, части от стаи и различни артефакти.

Borovets fortress is situated on the crest of Mount Golyam Borovets 4 kilometers north of of village of Razliv. It is an ancient, late antique and medieval fortress, which has had an important military and strategic importance. The location of the castle was allowed direct visual contact with other major strongholds in the region - Bojenski Urvich, Ostrom and Chertigrad. All of the fortresses were used to control and security the important roads, which are passed through the region
More photos (Още снимки ) --->

Няма коментари:

Публикуване на коментар