07 август, 2018

EnduroSat 1 - CW радио-фарНа Ендуро Сат имаше и телеграфен бийкън, който беше обявен на едно място така:

... CW (A1A) beacon which will transmit its own call sign “EnduroSat One” and TLM data using Morse code

на друго място пишеше:

Call sign LZ0AMS in Morse code (tone F5 – FA 5th octave 698Hz, dot delay 60 ms)

Телеграфният бийкън е добра възможност сигналът да бъде чут на слух, записан и декодиран от много радиолюбители. Правилността на декодирането на ТЛМ информация обаче нямаше как да бъде контролирана, т.к. в пакета с данни, предавани на CW, не е предвидена контролна сума.

През времето, когато излъчваше спътникът, телеметрична информация не е предавана на CW, а само опознавателния знак LZ0AMS.


Екипът е решил CW съобщението да се предава на ЧМ, а не като немодулирана носеща. Продължителността на една "точка" е увеличена на 130мс, а запознатите с Морза радиолюбители ще забележат, че съобщението не звучи съвсем мелодично, поради факта, че продължителността на паузата между отделните елементи в един знак (точки и тирета) е само 13 ms, а не както го измислил Самуел Морз. Правилното отстояние е равно на продължителността на една точка, в нашия случай 130ms.

Няма коментари:

Публикуване на коментар