05 септември, 2018

EnduroSat -1 - tumbling-de-tumbling?
С нетърпение очаквахме данни за ориентацията на спътника. Представители на разработчика изразиха надежда,  процедурата по "detumbling" дано да е преминала успешно.
Времето след 24.07.2018 вървеше с мечтата спътникът отново да се "обади" , ние  пеейки "Одата на радостта" да го следим с уредите си и да тълкуваме получените данни. Т.к. данни нямаше започнах да чопля, да се заслушвам и да се заглеждам в дребни детайли от вече получени данни.

Направи ми впечатление изменението на амплитудата в приемания от спътника сигнал. Нивото на сигнала варираше осезателно с период около две секунда.

Като предположение за природата на наблюдавания феномен в мен се роди идеята, че това може да е породено от въртене на спътника. Въртейки диаграмата на насоченост на антената към наблюдателя пристига сигнал:
 - с различна мощност
 - с различна поляризация
 Различната поляризиация навярно не може да повлияе съществено на нивото на сигнала т.к. болшинството замни наблюдатели са оборудвани с антени с кръгова поляризация.

Успях да събера тринадесет читави записа на сигнала от спътника. Учудването ми нарастна след като построих графиката, която да покаже промяната на периода .


Няма публикувани данни за използвания метод за стабилизиране на спътника. Нямам и обяснение пред себе си за причината, породила наблюдаваното поведение...
Няма коментари:

Публикуване на коментар