15 декември, 2008

Спомен от едно лятно УКВ състезание

Резултатите от УКВ състезанията от лятото на 2008 нещо се бавят, снимките - същоСнимките се публикуват със съгласието на тяхните автори: LZ1MJP & LZ3NY