14 октомври, 2008

"Опасни ментета" - статия в BusinessWeek (БГ!)....и преводачи ментета

Може би не ми е работа, ама попаднах на една статия в българското BusinessWeek на тема "Опасни ментета" - как фалшиви и дефектни компютърни компоненти от Китай се вграждат в US бойни самолети и кораби.

Не коментирам съдържанието на статията, но попаднах на интересни "пояснения" на технически термини:
"...Иначе казано, военното оборудване зацикля заради микрочипове ментета. Те представляват миниатюрни електрически вериги, използвани при компютрите и в други уреди..."

"...Екипът му открил съмнителен транзистор (един от основните видове микрочипове), използван в изтребителите AV-8B"

"....Пентагона открива още 5 доставки...които съдържали фалшиви микроелектрически вериги..."

и т.н. ...