01 август, 2018

EnduroSat -1

Вече десети ден откакто беше регистриран последния сигнал от ЕндуроСат-1. Търся данни и коментари по въпроса.
В свободното време си играя с наличните данни.
Накратко: на 13.07.2018 ЕндуроСат-1 беше изведен на орбита заедно с още осем спътника кюбсат. В началото на активния си живот първите десет дни спътникът предаваше своя опознавателен знак LZ0AMS на CW + "Hellо, world!" на AX.25 (с GMSK 9600Bd) + кратък музикален откъс от "Одата на радостта". През това време индивидуални радиолюбители и мрежа от наземни радиолюбителски станции по света следяха спътника и излъчваните от него данни. 

В този период имаше прекъсване един път от четири дни и втори път за ден и половина, когато нямаше регистрирани приети данни.

На 23.07.2018 спътникът започна да предава телеметрични данни, вместо посланието "Hello, world!", а на другият ден сутринта потокът от данни уви рязко секна...

В краткия период, когато вървяха данните, част от тях липсваха, някои бяха  неопределени.

Например:
LZ0AMS>CQ:
000109091035 
ph000 th000 ps000 
BV3659 BI0660 3I0465 5I0231 
PO0047 UV0160 BC0003 

- 000109091035  - са данните от часовника (real-time stamp of the telemetry data YYMMDDHHMMSS )  - невалидни стойности, с пояснението на представител на Ендуросат АД , че това е следствие на подадена неправилна команда от страна на техния оператора.

 - ph000 th000 ps000 – euclidean 3-angle coordinates of the satellite [deg], константни стойности - нули

- броячите на събитията (по думите на представител на Ендуросат АД), не са били нулирани преди извеждането на орбита и показваха някакви си стойности.
POхххх – Power-on events number
UVхххх – Under-voltage events number
BCхххх – Battery charge cycles number

Данните за електропотреблението изглеждаха ОК

BVхххх – Battery voltage [mV]
BIхххх – Battery current consumption [mA]
3Iхххх – 3V-bus current consumption [mA]
5Iхххх – 5V-bus current consumption [mA]

А сега малко да умножаваме и делим:
1. Можем да изчислим общата консумирана енергия от батерията:

PI = BV*BI = 3,659V * 0,66A = 2.414 W

2. Мощността, консумирана от 3 волтовия източник  е:

P3 = 3.3 * 3I = 3*0.465 = 1.395 W

3. Мощността, консумирана от 5 волтовия източник  е:

P5 = 5 * 5I = 5*0.231 = 1.155 W

И най интересната точка е четвъртата

4. Мощността по т.1 - 2.414 W е.... по-малко от сумата по т.2 и т.3 - 2.550 W
Вторичната мощност излиза, макар и с малко  (6%), че е повече от първичната. Т.е. имаме добре работещо на практика "перпетуум мобиле"!

А може просто да има някъде грешчица в сметки, измервания или тълкуване.

Например някаква енергия може да идва от слънчевия панел,  тогава спокойствието на Закона за запазване на енегията ще се възстанови, но няма как да знаем :-)

За съжаление на следващия ден, около 7:00UTC, за последно е приет сигнал от спътника. Това е направено от Rick Zathras от Австралия (това е мое заключение, в резултат на търсене в интернет и собствени наблюдения).

Към днешна дата ( 01.08.2018 ) екипът на Ендуросат-1 не губи кураж и очаква спътникът отново да се "обади" след като преодолее евентуални енергийни проблеми.

Стискаме палци!

Няма коментари:

Публикуване на коментар