21 април, 2009

Meteor Scatter QSO

С много търпение стигнах и до първата си MS връзка - отражение от метеорни следи.
Тази сутрин OK1MDK беше записан в моя дневник!


030830 27.4 360 4 26 76 LZ1NY OK1MDK R26 R26

Няколко WAV файла от връзката:

WAV file 1
WAV file 2
WAV file 2

12 април, 2009

Новата DK7ZB
На снимките се вижда хубавата страна...лошото беше когато една кутия с автоемайллак се изсипа пред вратата на съседа ми на седмия етаж и в асансьора.... Грозна гледка!
След като свърших монтажа и слизах доволен към къщи, една капачка си направи зловеща шега с мене и за малко да погуби блока ми за управление на ротатора, но се отървах само с оплескване до ушите, малко петна по пулта и много миризма на коресилин...