08 септември, 2014

VHF Contest Car :-)

Отборът на LZ7Z  по време на IARU 144MHz Contest 2014: LZ1PRO + LZ1NY
( Едно време това не се наричаше "селфи"...  :-) )


Следващите снимки може би се нуждаят от малко пояснения на тази привидна бъркотия, която виждате: това са двете работни места на двамата оператори  (вж. горната снимка), разположени на задната седалка на автомобила.
 Плотът( май се нарича "вантова конструкция" ) е с размери 35х120см и на него са разположени: 
1. трансивър FT-847 
2. PA Mirage 100 watts
3. КСВ-мер
4. малък Notebook ASUS, на който е стартирана новият вариант на логер-програмата N1MM Logger Plus
5 . Таблета, който работи като втори приемник, (програмата HDSDR)
6.    RTL dongle и лентов филтър   (144-146MHz), взимащ сигнал от трансивъра преди първия смесител
7.  Пулт за управление на Конрад-ския ротатор на антената
8.  "аудио-кутийка " с много кабели, която комутира всяка слушалка към трансивъра или към SDR-а и също така аудио кабел към трансъвъра, така че да не се морим ние да викаме "CQ, CQ..." , това да го прави някой компютър
9. Морзов манипулатор
10. Две мишки за РС
11. CAT интерфейс за трансивъра 
12.  чаши и чашки, торбичка с някакъв junk-food, допинг за отбора с нарисувана крава на опаковката... и т.н. ....Линкове:
Още снимки от контеста
Видео от пътуването-1
Видео от пътуването-2

Изкачването до вр. Тодорини кукли за участие в IARU 144MHz Contest


ADSB-B трафика, погледнат от високо


Два screenshota - ADS-B трафика над България. Дори и само с най-евтиния  приемник RTL-SDR dongle и "оригиналната" антенка за DVB-T приемане...
Покритието на практика е на цялата територия на България (...е, все пак  става дума за високо летящи самолети)
28 юли, 2014

STRATOS-1 - дело на студeнтите от НБУ

На 2.08.2014 студентите от Нов Български Университе (НБУ) са планирали полет на стратосферен балон STRATOS-1, който ще стартира от стадиона край гр. Пазарджик(42.2105N, 24.3234E)
На борда ще работи APRS предавател, реализиран с RF модул на Radiometrix на честота144,800 MHz. Ще излъчва с опознавателния знак на радиоклуба на НБУ - LZ1KNB.
Планирали са да сложат и радиофар на честоти около 29 MHz

STRATOS 1 е стратосферен балон с измервателна апаратура, разработен от екип студенти на Нов български университет.
Измервателните уреди са предназначени да съберат данни за състоянието на озоновия слой, ултравиолетовото лъчение, радиационния фон и други атмосферни показатели на височина до 35 000 метра.
Върху полезния товар работят студенти от департаменти „Телекомуникации“, „Природни науки“ и „Масови комуникации“ под ръководството на Константин Ламбрев.
Проектът е финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие и департаментите на Нов Български университет и Картроник ЕООД.
Предварителните разчети за траекторията на полета