09 октомври, 2007

Как Open Ofiice да се стартира по-бързо?

В бр. 10/2007 на сп. Download.bg прочетох следните препоръки:

От менюто Tools - Options избирате Memory.
В полето Undo-Number of steps -> 30
Graphics cache - Use for Open Office.org -> 128MB
Memory per object -> 20 MB
Number of objects -> 20

Ефектът е осезателен, досега се стартираше досадно бавно, сега е ОК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар