29 юли, 2021

QMR-KWT Telemetry - Summary (16.07.2021 до 19.07.2021)

 

 

Някои обобщения въз основа на данните, натрупани от наблюденията на радио любители  в системата SatNOGS

(за времето от 16.07.2021 до 19.07.2021 и натътък)

За първи път данни от спътника QMR-KWT се появяват на 16.07.2021г около 15:18 UTC, когато няколко европейски станции на практика едновременно регистрират излъчването на честота 436.500 MHz +/- Допреровото отместване.

Вестта за отделянето на спътника и подаването на захранване стигна до широката публика у нас твърде късно...

Първите декодирани данни от Vasilis Tsiligiannis SV1IYO не изглеждат "читаеми", но някой друг следва да даде крайната оценка.

За данните, регистрирани по-късно на същата дата, в 17:17 UTC, вече няма никакво съмнение и може би това са първите данни, получени от телеметрията на наблюдавания обект. Успехът е на приемната станция към  Institute for Telecommunication Research (ITR), University of South Australia

 

ITR UHF 

 

Комбинация от удобна за наблюдение орбита и добре оборудвана станция... работи!

За съжаление след чудесния старт и около 50 часа работа, канадецът
André Léveillé VE2DTL публикува последните(с надежда казвам "за сега"!) декодирани данни от спътника на 18.07.2021 19:14 UTC

 От тогава до момента, в който пиша тези редове са проведени над 120 наблюдения, уви без уверено доказателство, че спътникът излъчва.

Ако обобщим това, което виждам в SatNOGS

 

Проведени наблюдения        над 500
Наблюдeния, в които е наличен сигнал от спътника
около 50
Наблюдения, които съм използвал да търся данни

26
От тях:


Открити данни в:

12
Без данни:

14Декодирани пакети, общо

93
съдържащи custom message
на арабски език


49
съдържащи телеметрични данни

36
съдържащи информация, за която
аз нямам идея как се декодира

6
съдържащи "боклук"

2

Забележки и пояснения: 

 •  Всяко едно наблюдение се съхранява в един файл в OGG формат, с продължителност примерно 10 мин.
 • когато споменавам време, ако не е  изрично указано,  има впредвид универсално време (UTC) на началото на конкретното наблюдение.
 • за декодиране на GMSK 9600 сигнала от спътника използвам програмата за софтуерен модем Direwolf
 • гарантирам, че не съм подправял данни, но с представените резултати не ангажирам никого и не обещавам нищо, приемете ги "as-is"
 •  Няма регистрирано опознавателен знак LZ0KWT да е бил излъчван до сега
 • Custom message преведено на български

 
Всичките телеметрични данни - получени, събрани накуп
Ще забележите, че на редовете по-долу се срещат всичките 15 различни типа пакети,
 съдържащи телеметрична информация
[0.3] QMRKWT>ESGS01:A 0:v4.02,May 21 2021/16:07:45,UpT 000:00:22,T 05:13:51,D 00/01/02
[0.4] QMRKWT>ESGS01:A 0:v4.02,May 21 2021/16:07:45,UpT 000:05:17,T 05:27:44,D 00/01/01
[0.4] QMRKWT>ESGS01:A 0:v4.02,May 21 2021/16:07:45,UpT 000:00:22,T 05:13:51,D 00/01/02

[0.4] QMRKWT>ESGS01:L3v3 0.00, L5V 0.00, Tcpu  1, Tb1  4, Tb2  5, Tb3 128, Tb4 128
[0.4] QMRKWT>ESGS01:L3v3 0.00, L5V 0.00, Tcpu  1, Tb1  8, Tb2  8, Tb3 128, Tb4 128

[0.4] QMRKWT>ESGS01:Vbat 3.94, Ibat 143, Vbcr 0.00, Ibcr  3, Vx 0.01, Ix-  1, Ix+  2

[0.4] QMRKWT>ESGS01:OUTs1 0x381B, OUTs2 0x00AB, Cpon 00008, Cuv 00002, Csc 00000, Cot 00000
[0.4] QMRKWT>ESGS01:OUTs1 0x081B, OUTs2 0x00AB, Cpon 00008, Cuv 00000, Csc 00000, Cot 00000 

[0.3] QMRKWT>ESGS01:Ver01640,Rbini 105,Rb 105,VbIdl 3834,V3.3bus 3357,V5bus 5018,UpTme 00009AD8
[0.3] QMRKWT>ESGS01:Ver01640,Rbini 105,Rb 157,VbIdl 3942,V3.3bus 3355,V5bus 5016,UpTme 00004D3C
[0.4] QMRKWT>ESGS01:Ver01640,Rbini 105,Rb 163,VbIdl 3729,V3.3bus 3355,V5bus 5018,UpTme 000199E5
[0.4] QMRKWT>ESGS01:Ver01640,Rbini 105,Rb 157,VbIdl 3942,V3.3bus 3355,V5bus 5016,UpTme 00004D3C

[0.4] QMRKWT>ESGS01:CrcEr 00000001, RSSI 5D, Tint +04.2
[0.4] QMRKWT>ESGS01:CrcEr 00000063, RSSI 6C, Tint +08.2
[0.4] QMRKWT>ESGS01:CrcEr 0000000C, RSSI AF, Tint +10.7
[0.5 ]QMRKWT>ESGS01:CrcEr 00000063, RSSI 6C, Tint +08.2

[0.2] QMRKWT>ESGS01:RST 000/000/000/004/004/004/000/000/000/000,ApCRC 1,BoCRC 0x6EE9DCEE,DTC#1/28
[0.4] QMRKWT>ESGS01:RST 000/000/000/012/012/012/000/000/000/000,ApCRC 1,BoCRC 0x6EE9DCEE,DTC#1/37
[0.3] QMRKWT>ESGS01:RST 000/000/000/001/001/001/000/000/000/000,ApCRC 1,BoCRC 0x6EE9DCEE,DTC#1/37
[0.4] QMRKWT>ESGS01:RST 000/000/000/001/001/001/000/000/000/000,ApCRC 1,BoCRC 0x6EE9DCEE,DTC#1/37
[0.4] QMRKWT>ESGS01:RST 000/000/000/012/012/012/000/000/000/000,ApCRC 1,BoCRC 0x6EE9DCEE,DTC#1/37
[0.4] QMRKWT>ESGS01:RST 000/000/000/012/012/012/000/000/000/000,ApCRC 1,BoCRC 0x6EE9DCEE,DTC#1/37

[0.3] QMRKWT>ESGS01:Ant R0 0xF0, R1 0x00 R2 0x00, R3 0xFF
[0.3] QMRKWT>ESGS01:Ant R0 0xF0, R1 0x00 R2 0x00, R3 0xFF
[0.3] QMRKWT>ESGS01:Ant R0 0xF0, R1 0x00 R2 0x00, R3 0xFF


[0.4] QMRKWT>ESGS01:SCW 3343, UpTme 00005088, TxOK 00000491, RxOK 00000000
[0.4] QMRKWT>ESGS01:SCW 3343, UpTme 00009683, TxOK 000006CE, RxOK 00000011
[0.5] QMRKWT>ESGS01:SCW 3343, UpTme 00009683, TxOK 000006CE, RxOK 00000011

[0.4] QMRKWT>ESGS01:ACC1 -11/-9/-36, ACC2 -11/-10/-49, MAG1 -697/1623/-4022, MAG2 -2677/3647/-307
[0.4] QMRKWT>ESGS01:ACC1 -17/-24/-30, ACC2 -11/-10/-49, MAG1 -3351/2247/-3106, MAG2 -5326/4229/-2
[0.2] QMRKWT>ESGS01:ACC1 -17/-24/-30, ACC2 -11/-10/-49, MAG1 -3351/2247/-3106, MAG2 -5326/4229/-2
[0.2] QMRKWT>ESGS01:ACC1 -17/-24/-30, ACC2 -11/-10/-49, MAG1 -3351/2247/-3106, MAG2 -5326/4229/-2

[0.4] QMRKWT>ESGS01:T1xp 55, T2yp -16, T3zp -40, T4xm 107, T5ym -121, T6zm 80
[0.3] QMRKWT>ESGS01:T1xp 155, T2yp 205, T3zp 76, T4xm 184, T5ym 91, T6zm  0

[0.4] QMRKWT>ESGS01:Vy 4.44, Iy-  7, Iy+ 112, Vz 4.90, Iz-  8, Iz+ 148, I3V3  0, I5V 3356

[0.4] QMRKWT>ESGS01:T1max 34,T1min 247,T2max 34,T2min 247,T3max 128,T3min 128,T4max 128,T4min 1
[0.4] QMRKWT>ESGS01:T1max 34,T1min 251,T2max 34,T2min 251,T3max 128,T3min 128,T4max 128,T4min 1

[0.4] QMRKWT>ESGS01:OpMode 0, PwrMode 1

[0.5] QMRKWT>ESGS01:Ppan1  49, Ppan2  33, Ppan3  26, Ppan4  29, Ppan5  28, Ppan6  32
По данни от Ендуросат въвеждането на спътника в експлоатация се очаква да проъдължи още две седмиц 
 В момента спътникът излъчва custom message и останалите 15 типа тлм пакети на ротационен
ппринцип, с интервал от 30 секунди, ама не се чуват.
Музикалният сигнал е спрян на 21.07.2021.
 
Ако това по-горе е вярно, то аз съм направил един от последните записи на музиката от спътника
на 20.07.2021.
За целта 5 Гигабайтов I/Q (cf32) запис беше претършуван да се намерят два сигнала силно затихващи. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар