06 октомври, 2019

Някои пропуски в предварителните резултати за УКВ състезанието LZ DX VHF/UHF Contest 2019 ( част 1)

Започвам от горните обхвати, там участниците са по-малобройни и пропуските се описват по-лесно.

10 GHz
  • в категориите SO и MO  са класирани участници, които нямат установена връзка с българска станции и според условието не следва да бъдат класирани
  • станцията RX6A е класирана на второ място с ... НУЛА точки, в същото време на  UT2EM е зачетена като ODX ... именно RX6A

5.7 GHz
  • няма български участник, но има класирани в  SO и MO
  • класиран участник с НУЛА точки, при това на първо място в категорията
3.4  GHz
  • имаме трима SO участника, никой от тях не е обявил, че е изпратил отчет само за контрол. Двамата са класирани, третият LZ5HP очаква да си намери мястото
  • класираните двама са "изработили" -  съответно 1420 и 900точки,  в класирането са посочени 10 пъти по-малко: 142 и 90 точки
2.3  GHz
  • имаме  двама SO участника с равен брой точки, които са на 100% потвърдени. Двамата трябва да си разделят първото място, няма критерий, по който единият да излезе пред другия
1.3  GHz
  • МО станциите HG6Z и 9A1I  нямат установена връзка с българска станции и според условието не следва да бъдат класирани

Няма коментари:

Публикуване на коментар