26 юли, 2015

Rabbit AJ Формат на даннитеНастройте приемника на честота 434.198 MHz, режим на работа: USB
Честота ще се мени в известни граници, поради влиянието на температурата.... от +35°C до -15°C във височина

 Данните се предават на CW и на RTTY
Разликите между двете съобщения са следните:
  • на CW се предава и кратко съобщение за полета. В периода на подготовката на прибора съобщението е "TEST MESSAGE TEST MESSAGE"
  • на CW се предава и дименсията на измерената величина, при RTTY това не е нужно, ако се регистрира полета и формата на данните в UKHAS
  • на CW не се предава контролна сума, докато при RTTY това е задължително
  • полетата са отделени едно от друго с "запетая" или "*" при  RTTY  и с разделителна "=" на CW  Следва пример и описание на полетата,
RTTY:   $$LZ100AJ,16,1,42.1235,23.1234,603.8,943.0,3243,2321,36.6*8F9C

ПримерПояснениеМерна единица
1$$LZ100AJИдентификатор (в случая това е опознаваталени знак), предшестван от два знака $
216Общ брой предадени пакети
342.1235Географска ширина[°]
423.1234Географска дължина [°]
51Брой предадени пакети след последния рестарт
6603.8Изчислена надморска височина (ASL)[m]
7943.0Измерено барометрично налягане[hPa] ([mbar])
83243Захранващо напрежение [mV]
92321Напрежение на слънчевия панел[mV]
1036.6Измерена температура[°C]
118F9CКонтролна сума
Забележка: Предаваните географска ширина и дължина няма да се менят по време на полета т.к. на борда няма навигационна система! Тези параметри са включени от съображения за съвместимост с habhub.org

CW:
LZ100AJ=TEST MESSAGE TEST MESSAGE=NR16=1=603.8M=943.0MB=3243MV=2321MV=36.6C
ПримерПояснениеМерна единица
1LZ100AJИдентификатор (в случая това е опознаваталени знак)
2xxxxxxxxТекстово съобщение
316Общ брой предадени пакети
41Брой предадени пакети след последния рестарт
5603.8MИзчислена надморска височина (ASL)[m]
6943.0MBИзмерено барометрично налягане[hPa] ([mbar])
73243MVЗахранващо напрежение [mV]
82321Напрежение на слънчевия панел[mV]
936.6CИзмерена температура[°C]

Няма коментари:

Публикуване на коментар