17 май, 2015

WCA Activation LZ-00028 - "Krakra"


  • Coordinates: 42°35'38" - 23°01'02" 
  • Grid Square:KN12MO  
  • Date: 17.May.2015
  • Operators: LZ1NY, LZ3UA
  • Guest operator: LZ3SV

Няма коментари:

Публикуване на коментар