04 април, 2015

WCA Activation LZ-00084 "Shtipon"

Coordinates: 42°21’25”N   23°55’21”E
Grid square: KN12XI 
Date: 04.Apr.2015
Operators: LZ1NY, LZ1CM


Няма коментари:

Публикуване на коментар