04 май, 2010

VHF Contest Ден на радиото 2010



Снимки...

Няма коментари:

Публикуване на коментар