03 ноември, 2009

Зграда с подиспълнител

Този новостроящ се обект дълго време бе наричан "Зграда", докато най-сетне някой поправи първата буква...но "подиСпълнител" стоя още дълги месеци...

Няма коментари:

Публикуване на коментар