11 октомври, 2009

IOio vs. Arrow Antenna

Скроро научих от LZ1QRM, че съществува антена наречена IOio - само да я видите и няма да имате повече въпроси откъде е произлязло наименованието и....

Тази антена може да стои и във вашия хол само срещу 11-12 лева за материали и няколко часа труд (Hi)
Подробно за конструкцията: най-добре е описано от Juan Antonio Fernandes Montana EA4CYQ в следната статия The IOio Antenna and the Satellites

Следващите фотографии илюстрират как аз съм разбрал и изпълнил конструкциите


Диплексерът, монтиран във вътрешността на носещата тръба е съгласно описанието на Chuck Duey -KI0AG Micro Duplexer
При внимателно подбиране на разстоянието между рефлектора и излъчващия елемент може да се постигне SWR < 1.5 и на двата обхвата, за целта оставете фиксирането на рефлектора за най-накрая, след като приключите с настройките.

Днес насочих антената към преминаващия над главите ни спътник АО-51.
Първите ми наблюдения и сравнения с Arrow Antenna (субективно) са:
- изработка - и за двете антени важи - няма дефицитни материали или сложни операции по изработката. Все пак по изработката на Arrow Antenna се изисква малко повече време и търпение.
- тегло и удобство за работа - близки по тегло, за недълго време не е проблем да се държат на ръка. Определено на статив си е по-удобно. Предстои да измисля захващането и за IOio антената към статива
- размери и транспортиране -като дължина не се различават много, но IOio антената е "плоска" и това и дава известно предимство. При IOio двете секции са в една равнина, а при Arrow Antenna са перпендикулярни
- усилване - определено на приемане по-добри резултати получих с Arrow Antenna. Е няма как едно осем елементно Яги да не даде по-добър ефект. На предаване предполагам ефектът няма да е толкова изразен - нали може да дигнеш мощността на предаване :-)

Няма коментари:

Публикуване на коментар