21 април, 2009

Meteor Scatter QSO

С много търпение стигнах и до първата си MS връзка - отражение от метеорни следи.
Тази сутрин OK1MDK беше записан в моя дневник!


030830 27.4 360 4 26 76 LZ1NY OK1MDK R26 R26

Няколко WAV файла от връзката:

WAV file 1
WAV file 2
WAV file 2

Няма коментари:

Публикуване на коментар