22 септември, 2008

Brick, Another Brick..Another Brick....Another Brick

Събота....време за почивка, ама защо да не се поразкършим на строежа на един приятел?!?!

Дойде едни камиооооооооооооон!


И се почна:


how_many_bricks = 0
for Brick in Bricks:
another_brick()
how_many_bricks = how_many_bricks + 1

print "How many bricks??....", how_many_bricks ,"!!!"В резултат...
How many bricks...? 3960!!!
3960 тухли четворки = 29700 кг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар